• Kommunikációs készségfejlesztő képzések, tréningek
PDF Nyomtatás E-mail
Munkavállalók és munkaadók számára 30, 60 órás esetleg egy vagy két szemeszteres képzések, tréningek igény szerint

Kommunikációs készségfejlesztő képzések, tréningek

Kommunikációs készségfejlesztés
A képzés keretében a kommunikációs készségek fejlesztésére nyílik lehetőség. A résztvevők ennek során megismerhetik a meggyőző kommunikáció alapelveit és technikáit, a verbális és non-verbális befolyásolás eszközeit.

Retorikai tréning
A tréning célja a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése. A képzésen résztvevők megismerhetik a beszélt és írott szövegek retorikáját, az eredményes szóbeli és írásbeli kommunikáció feltételeit és eszközeit.

Szervezeti kommunikáció a gyakorlatban
A képzés keretében a résztvevők gyakorlati példák segítségével elsajátíthatják a szervezeti kommunikáció eszközrendszerét, megismerhetik az eredményes belső PR követelményeit és technikáit.

Konfliktuskezelés, változásmenedzsment
A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék az eredményes konfliktuskezelés kritériumait, a szervezeti változásokra való felkészítés kommunikációs technikáit, eszközrendszerét.

Csoportdinamikai tréning vezetőknek és alkalmazottaknak
A tréning csoportfolyamatok gyakorlásának tereként azt a célt szolgálja, hogy a résztvevők önmaguk és a csoport megtapasztalásán keresztül megismerjék a csoportban zajló társas történéseket és gyakorlatot szerezzenek a csoport kommunikációs folyamatainak alakításában.

Pedagógiai kommunikáció
A képzésen részt vevők ismereteket szerezhetnek az eredményes pedagógiai kommunikáció feltételeiről és eszközeiről. Különböző szituációk modellálásával, gyakorlati példák segítségével sajátíthatják el a meggyőző pedagógiai kommunikáció elemeit.