• Digitális készségek mindenkinek - az alapoktól az ECDL-ig
PDF Nyomtatás E-mail

Általános kérdések

Képzés helyszíne és időpontja

Kalocsa

2014.07.01-2014.11.25.

Értékek: 1 (egyáltalán nem), 2, 3,.., 10 (nagyon)

1. Megvalósította-e a képzés a kitűzött célokat?

9,38

2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?

8,50

3. Milyennek ítéli meg a gyakorlati hasznosságát a képzésnek?

9,50

4. Mennyire tartja megfelelőnek az egyes témakörökre fordított időarányokat?

9,25

5. Mennyire felelt meg elvárásainak az elmélet és a gyakorlat arányának kialakítása?

9,50

6. Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival?

9,75

7. Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival

9,88

8. Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával?

9,50

9. Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával?

9,88

10. Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek?

9,63

11. Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás, higiénia stb.)

9,50

12. Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével?

9,38

13. Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével?

9,71

14. Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében?

9,75

Képzés általános értékelése (14 kérdés)

9,51

Mennyire volt elégedett az 1. oktató munkájával?

9,76

Szakmai felkészültség (1. oktató)

10,00

Problémamegoldó képessége (1. oktató)

9,76

Előadói és prezentációs képesség (1. oktató)

9,26

Módszertani kultúra (1. oktató)

8,80

Rugalmasság, alkalmazkodás a csoport igényeihez (1. oktató)

9,5

Az oktató eredményessége az új tartalmak, módszerek elsajátíttatásában (1. oktató)

9,76

Mennyire volt elégedett az 2. oktató munkájával?

Szakmai felkészültség (2. oktató)

Problémamegoldó képessége (2. oktató)

Előadói és prezentációs képesség (2. oktató)

Módszertani kultúra (2. oktató)

Rugalmasság, alkalmazkodás a csoport igényeihez (2. oktató)

Az oktató eredményessége az új tartalmak, módszerek elsajátíttatásában (2. oktató)

Oktató(k) összesített értékelése

9,54

A képzés összesített értékelése

9,52