Ingyenes informatikai képzések

A GINOP 6.1.2.-15-00001. sz. kiemelt projekt keretében újra lehet jelentkezni alapszintű, ingyenes informatikai képzésekre. Az Önkonet Kft, mint együttműködő partner részt vesz a képzések megvalósításában.

 

Jelentkezés feltételei:

 • általános iskolai végzettség
 • 16 – 65 év között életkor
 • Magyarországi lakhely (Budapesten és Pest megyén kívül)
 • a jelentkező középiskolával, felsőoktatási intézménnyel nem áll tanulói/hallgatói jogviszonyban
 • a képzéssel párhuzamosan nem vesz részt hazai vagy EU-s forrásból finanszírozott digitális kompetenciafejlesztésre irányuló
  informatikai képzésen

Képzési alkalmak

Létszám: 15 fő

Képzés óraszáma: 70 óra (2*35 óra)

részvételi díj: ingyenes

Mindenki maga döntheti el, hogy a 2*35 órás képzési lehetőséget hogyan használja fel. Lehetőség van elvégezni mind a két képzést
egymás után, ill. csak az első vagy csak a második képzést 2 alkalommal. A képzés óraszáma személyenként a 70 órát nem haladhatja
meg. A csak a második képzésre jelentkezők szintfelmérőt írnak.A képzéseken 4-4 óra hiányzás megengedett.

KÉPZÉSI PROGRAMOK

 • IKER 1. : “Első lépések a digitális világba” (35 óra)

A képzési program fő (átfogó) célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények
megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.

A program konkrét célja annak elérése, hogy a résztvevő:

 • tudja használni az infokommunikációs eszközének (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) működtetéséhez szükséges alapvető funkciókat,
 • tudja hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni infokommunikációs eszközét,
 • tudjon egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid szöveget szerkeszteni,
 • tudjon egyszerű mentési műveleteket végezni,
 • tudjon az interneten tájékozódni, könnyen hozzáférhető információkat megszerezni,
 • tudjon elektronikus levelezést bonyolítani az alapvető funkciók használatával,
 • az infokommunikációs eszköze megismert funkcióit biztonságosan tudja használni.
 • IKER 2. : “Önállóan használom az informatikai eszközömet” (35 óra)

A képzési program fő (átfogó) célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos
igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.

A program konkrét célja annak elérése, hogy a résztvevő:

 • használja az okos eszközének (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) önálló működtetésére a legfontosabb beállítási lehetőségeket,
 • használja a saját okos eszközén lévő operációs rendszer ismert szolgáltatásait,
 • tudjon egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész szöveget (pl. rövid szöveges üzenet, rövid e-mail) szerkeszteni,
 • az interneten gyűjtött információkat fel tudja dolgozni, azokat konkrét problémák megoldására használja fel,
 • elektronikus levelezés során tudjon csatolmányokat használni, felismerje az elektronikus levelezés veszélyhelyzeteit (levélszemét, e-mailes csalás) és képes legyen azokat egyszerű módon kezelni,
 • képes legyen közösségi portálok önálló használatára (regisztráció, bejelentkezés, információkeresés, megosztás, egyszerű adatvédelem),
 • tudja hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni infokommunikációs eszközét.

Jelentkezés és további információk: info@onkonet. hu vagy az 1/887-3843-as telefonszámon.